TAM VP - Välppeenpesuri

TAM VP Välppeenpesuri

Välppeen pesu –ja puristuslaite eri käyttötarkoituksia varten

  • Kuiva–aine pitoisuus jopa 45% TS
  • Painon aleneminen jopa 75%
  • Valmistettu Kalajoella

Toiminta

Käsiteltävä välpe syötetään välppeen pesurille suoraan välpästä tai ruuvikuljettimen avulla. Pesurin kuljetinruuvi siirtää pestävän materiaalin pesuosalle. Pesuosassa välpettä pestään voimakkaalla vesisuihkulla. Pesuvetenä voidaan käyttää teknistä vettä tai verkostovettä. Pesuvedet johdetaan takaisin prosessiin.

Pesuvaiheen jälkeen voimakas ruuvi puristaa pestyn välppeen kuivaksi. Kuiva–ainepitoisuudeksi saadaan jopa 45 % TS. Kuiva välpe siirtyy putkea pitkin roska-astiaan tai välpelavalle. Lopputuloksena on lähes hajutonta välpejätettä.
Paikallisohjauskeskus suomenkielisellä käyttöliittymällä, kosketusnäyttö.

TAM VP - Käytön edut

01.

TAM VP–välppeenpesurin käyttö mahdollistaa välpejätteen
hävittämisen normaalina kaatopaikkajätteenä.

02.

Välpejätteen määrä vähenee merkittävästi > käsittely- ja kuljetuskustannukset pienenevät oleellisesti.

03.

Hajuhaitat vähenevät merkittävästi > Puhdistamon työntekijöiden työolosuhteet paranevat.

Pääkonttori ja tuotanto,
tavarantoimitukset
Linkkitie 35, 85100 KALAJOKI

Postiosoite
PL 85, 85101 Kalajoki
p. (08) 463 120
info@tam.fi
www.tam.fi
© T&A Mämmelä Oy - Powered by Digimarkkinointi Donetti Oy