TAM V-porrasvälpät

Porrasvälppä on tulevan jäteveden esikäsittelyyn tarkoitettu laite, jonka tehtävänä on erotella laitokselle tulevasta jätevedestä karkeat kiintoaine partikkelit.

Tyypillisiä eroteltavia partikkeleita kunnallisissa jätevesissä ovat paperi, muovi ja erilaiset kuidut.

Porrasvälppä on normaalisti laitoksen ensimmäinen mekaaninen puhdistuslaite.

Tuleva jätevesi ohjataan välppäsäleikön tulopuolelle.
Jätevedessä olevien kiintoaineiden pakkaantuminen säleikköön saa aikaan padotusvaikutuksen ja näin tuleva jätevesi suodattuu tehokkaasti.

Välppä tekee välillä työliikkeen ja nostaa säleisiin kertynyttä välpettä ylemmälle portaalle. Säleikön alareunaan vapautuu näin lisää virtaustilaa ja vesi pääsee virtaamaan nopeammin eteenpäin.

TAM V-porrasvälppiä on toimitettu ja valmistettu lähes 300 kpl.

TAM V- sarjan porrasvälppä koostuu porrasaskelman muotoisista, laserleikatuista säleistä.
Säleikkö sijoitetaan välppäkanavaan. Välppäkanava voi olla betoninen tai välppätoimitukseen sisältyvä ruostumaton teräskanava.
TAM V-porrasvälppä on itsenäisesti ja automaattisesti toimiva laite, jonka valvonnan sekä huollon tarve on vähäinen.

Tutustu myös referensseihimme!

Pääkonttori ja tuotanto,
tavarantoimitukset
Linkkitie 35, 85100 KALAJOKI

Postiosoite
PL 85, 85101 Kalajoki
p. (08) 463 120
info@tam.fi
www.tam.fi
© T&A Mämmelä Oy - Powered by Digimarkkinointi Donetti Oy