TAM Keskiövetoiset laahainkoneistot

TAM keskiövetoiset laahainkoneistot ovat tarkoitettu asennettavaksi ja käytettäväksi sakeutin- ja selkeytinaltaisiin jätevedenpuhdistamoilla.

Laahainkoneiston valmistusmateriaali on ruostumaton teräs

Toiminta

TAM laahainkoneisto pyörii jatkuvasti, ja altaaseen tuleva jätevesivesi tai sakeutettava liete johdetaan keskelle allasta olevaan rauhoituslieriöön.
Lähtevä vesi poistuu ylivuotona altaasta sitä mukaa, kun allas täyttyy. Selkeytettävä kiintoaines laskeutuu altaan pohjalle, ja laahainkoneisto siirtää sitä pyöriessään kohti keskipoteroa, josta se pumpataan eteenpäin jätevedenkäsittelyprosessissa.
Pääkonttori ja tuotanto,
tavarantoimitukset
Linkkitie 35, 85100 KALAJOKI

Postiosoite
PL 85, 85101 Kalajoki
p. (08) 463 120
info@tam.fi
www.tam.fi
© T&A Mämmelä Oy - Powered by Digimarkkinointi Donetti Oy