Bioroottorit

Halkaisijat: 1,35 m – 3,66 m
Pinta-alat: 200 m2 – 8120 m2 / yksikkö

T&A Mämmelä Oy on pohjoismaiden johtava bioroottorivalmistaja

  • Suomessa on käytössä yli 200 valmistamaamme bioroottoria
  • Bioroottorilla on biologisista puhdistusprosesseista matalin energian tarve

Toiminta

Jätevedessä liuenneessa muodossa olevat orgaaniset aineet sidotaan mikrobien avulla selkeytysaltaissa laskeutuvaan flokkimuotoon bioroottoreilla. Bioroottorit muodostuvat vaakasuorassa pyörivään akseliin kiinnitetyistä ympyränmuotoisista profiloiduista levyistä.

Pyöriessään levyjen pinnat ovat vuoroin vedessä, vuoroin ilmassa. Kun levypinnat saavat vuoroin ravinteita (vedessä) ja vuoroin happea (ilmassa), muodostuu edellä mainituille pinnoille biomassa, joka absorboi orgaanisia aineita. Biomassan pintakerros kuoriutuu pyörivän levypinnan ja vedenpinnan välisen leikkausvoiman ansiosta.

Bioroottorit - Käytön edut

01.

Bioroottoriprosessi on helppohoitoinen ja kestää suuria kuormitusvaihteluita ilman ennakoivia säätötoimenpiteitä

02.

Bioroottoriprosessin instrumentoinnin tarve on vähäinen

03.

Erittäin korkea energiatehokkuus & matalat käyttökustannukset

Pääkonttori ja tuotanto,
tavarantoimitukset
Linkkitie 35, 85100 KALAJOKI

Postiosoite
PL 85, 85101 Kalajoki
p. (08) 463 120
info@tam.fi
www.tam.fi
© T&A Mämmelä Oy - Powered by Digimarkkinointi Donetti Oy