TAM Cetrumdrivna skrapor

TAM:s centrumdrivna skrapor är avsedda för installation och användning i slamavvattnings- och reningsbassänger vid avloppsreningsverk.

Tillverkningsmaterialet för skrapmekanismen är rostfritt stål.

Driftsprincip

TAM-skrapmekanismen roterar kontinuerligt, och det inkommande avloppsvattnet eller tjockslammet leds till den centrala avskiljningskammaren i bassängen.

Utflödet lämnar bassängen genom ett överlopp i takt med att bassängen fylls. De avsatta partiklarna sjunker till botten av bassängen, och skrapmekanismen flyttar dem när den roterar mot den centrala gropen. Därifrån pumpas partiklarna framåt i avloppsbehandlingsprocessen.
Huvudkontor och produktion
Linkkitie 35, 85100 KALAJOKI

Postadress
PL 85, 85101 Kalajoki
p. (08) 463 120
info@tam.fi
www.tam.fi
© T&A Mämmelä Oy - Powered by Digimarkkinointi Donetti Oy