T&A Mämmelä AB är en expert inom avloppsbehandling.

Årtionden
av erfarenhet
inom
miljöteknikbranschen.

Grundens år

T&A Mämmelä AB serves in the field of environmental technology

T&A Mämmelä AB grundades 1998 för att betjäna kunder inom miljötekniksektorn. Årtionden av erfarenhet och hundratals genomförda projekt av företagets personal utgör en stark grund för vår kompetens.

Vi drar även nytta av våra europeiska partners omfattande erfarenhet.

Vi tillverkar och importerar

I vår verksamhet tillverkar vi bland annat biorotorer, steggaller, centrumdrivna skrapors och importerar IFU/ABK -luftdiffusorer samt Amcon Volute-avvattningsskruvpressar.


Dessutom utför vi kontrakt för processutrustning och rörledningar för vattenreningsverk och avloppsreningsanläggningar i både nya och renoverade projekt. Projekt genomförs som totalentreprenader, design-byggprojekt och kontrakt för processmaskineri.


Företagets anläggningar finns i Kalajoki, på Rahvo industriområde, på adressen Linkkitie 35. Genom åren har företaget utvecklats till ett av de ledande och pålitliga genomförandevalen inom sin bransch.

Huvudkontor och produktion
Linkkitie 35, 85100 KALAJOKI

Postadress
PL 85, 85101 Kalajoki
p. (08) 463 120
info@tam.fi
www.tam.fi
© T&A Mämmelä Oy - Powered by Digimarkkinointi Donetti Oy