VOLUTE DUO

Kitkaton kaksoisruuvipuristin lietteenkuivaukseen

Volute DUO tuo markkinoille uudenlaisen konseptin, jossa kaksi vastakkaiseen suuntaan pyörivää puristinruuvia on asennettu saman suodatinsylinterin sisälle. Ruuvit erottelevat tehokkaasti lietteessä olevan kiintoaineen ja suodosveden toisistaan, jolloin lietteen tiivistys ja kuivaus tapahtuu saman sylinterin sisällä kahdessa eri vyöhykkeessä. Suodatinsylinteri koostuu peräkkäin olevista liikkuvista ka kiinteistä renkaista, jotka mahdollistavat laitteiston vedenpoistorakojen auki pysymisen mekaanisesti, ilman suurta pesuveden tarvetta.

Suodatinsylinteri koostuu kahdesta osasta: tiivistys- ja kuivausosasta. Hitaasti pyörivät ruuvit kuljettavat lietettä sylinterin sisällä, jota samanaikaisesti puristetaan sen kulkiessa tiivistys- ja kuivausosan läpi. Suodosvesi poistuu vaivattomasti sylinterin sisällä, sillä laitteisto on mekaanisesti itsestään puhdistuva.

VOLUTE DUO - kuivaimen edut

01.

Pienemmät varaosakustannukset

02.

Pidennetty huoltoväli

03.

Laajennettu soveltuvuus eri käyttökohteisiin

04.

Pienempi flokkausreaktori (tilansäästö)

05.

Säästää vettä ja energiaa

06.

Helppo käyttää ja huoltaa

Pääkonttori ja tuotanto,
tavarantoimitukset
Linkkitie 35, 85100 KALAJOKI

Postiosoite
PL 85, 85101 Kalajoki
p. (08) 463 120
info@tam.fi
www.tam.fi
© T&A Mämmelä Oy - Powered by Digimarkkinointi Donetti Oy